Behandlingen
Ved fremstilling af produkter hos VIBLA ApS, modtager VIBLA ApS informationer, som kan indeholde personlige oplysninger om kunder eller kunders kunder (navn, adresse, telefonnummer og mailadresser m.m.) Kunden anses i denne sammenhæng for at være dataansvarlig for enhver behandling af sådanne personoplysninger, og VIBLA ApS anses for at være databehandler. Kunden forbliver således fuldt ud ansvarlig for lovligheden af al behandling af personfølsomme oplysninger.

Dataansvarliges forpligtelser
Den dataansvarlige skal efterleve de til enhver tid gældende persondataretlige forpligtelser.

VIBLA ApS forpligtelser
VIBLA ApS skal behandle personfølsommeoplysninger som fortrolige oplysninger og skal sikre, at adgangen er begrænset til de medarbejdere, der som led i deres arbejde har behov for adgang til personoplysningerne. VIBLA ApS er berettiget til at behandle personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne fremstille og levere produkter.

VIBLA ApS opbevarer materiale i både fysisk og digital form. Dvs. print af mails, som opbevares sammen med afgivne tilbud og i ordreposer, og elektronisk i mails og ordrebehandler- og faktureringssystem. De fysiske oplysninger slettes efter 3 år, når det er vedhæftet et tilbud og efter 5 år når det opbevares i en ordrepose. De elektroniske efter 3 år, når der er tale om mails.

Oplysninger i ordrebehandlersystem og faktureringssystem slettes ikke, men tilgås kun fra computere med adgangskode. Oplysninger slettes ikke, hvor lovgivning forpligter til, at VIBLA ApS fortsat opbevarer dem for at kunne opfylde lovpligtige forpligtelser, såsom til enhver tid gældende skatte- eller bogføringsregler.

Skulle det usandsynlige ske, at nogle oplysninger kan være blevet kompromitteret, forpligter VIBLA ApS sig til at underrette kunden uden ugrundet ophold, efter at være blevet opmærksom på bruddet på persondatasikkerheden. Kunden er ansvarlig for at underrette den kompetente tilsynsmyndighed og de registrerede om bruddet på persondatasikkerheden i henhold til gældende lovs krævede omfang.

VIBLA ApS forpligter sig til, så vidt muligt, at hjælpe kunden med hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at opfylde kundens forpligtelse til at svare på forespørgsler fra kundens kunder. VIBLA ApS stiller alle de oplysninger, der er nødvendige, for at påvise overensstemmelse med de i dette afsnit fastsatte forpligtelser, til rådighed for kunden og tage højde for og bidrage til gennemgange, herunder inspektioner, udført af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

Tredjeparter
VIBLA ApS forpligter sig til at holde alle personlige oplysninger fortrolige i forhold til tredjeparter med undtagelse af tredjeparter, der bidrager til fremstillingen og leveringen af de leverede produkter. Tredjeparter benyttes i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at kunne fremstille og levere det bestilte, det kan være eksterne merchandise leverandører, bogbindere, forædlere, distributører og fragtmænd.

Hvis tredjepart ikke opfylder sine forpligtelser, forbliver VIBLA ApS fuldt ansvarlig overfor den dataansvarlige for opfyldelsen af tredjeparts forpligtelser.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret omkring dig.
Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af disse oplysninger, ligesom du også har ret til at få dem udleveret og slettet.
Kontakt os på e-mail eller telefon.

Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet.
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Kontaktoplysninger
Tlf: +45 70 26 63 00
E-mail: kontakt@vibla.dk

Scroll to Top